Manager Bedrijfsjuridische Dienst en Team Zorg bij Sociale Verzekeringsbank

Code1213
Datum vacature24 december 2019

Voor de SVB (locaties Utrecht en Amstelveen) zijn wij op zoek naar een manager bedrijfsjuridische dienst en team zorg (32-36 uur per week).

De SVB is als uitvoerder van regelingen zoals de kinderbijslag, het AOW-pensioen en het persoonsgebonden budget volop in beweging. Zo’n 3.800 medewerkers op 11 locaties, zorgen dat ruim 5,5 miljoen klanten erop kunnen vertrouwen dat zij tijdig en correct ontvangen waar ze recht op hebben. Zo betaalt de SVB ongeveer 43 miljard per jaar uit. Daar komt veel bij kijken om dat mogelijk te maken. Het is een complex samenspel aan bedrijfsprocessen binnen de SVB. Daarnaast werkt de SVB ook nauw samen met andere organisaties in de sociale zekerheid.

Functieomschrijving

Juridische Zaken (JZ) is cruciaal voor de kwaliteit van de dienstverlening van de SVB. JZ is partner en geweten bij de advisering van de SVB. Vanuit deze dubbelrol voorkomt of verkleint JZ risico’s op het gebied van de rechtmatigheid, op financieel en politiek terrein en met betrekking tot het imago van de SVB. Naar buiten toe vertegenwoordigt JZ de organisatie in rechte.

JZ heeft een vaste formatie van ongeveer 70 fte en bestaat uit vier onderdelen: Recht en Beleid (R&B), Beroep & Ondersteuning (B&O), Bedrijfsjuridische Dienst (BJD) en Team Zorg. Deze vier onderdelen worden aangestuurd door twee managers: één voor de bestuursrechtelijke ondersteuning (R&B en B&O tezamen in Beleid & Beroep) en één voor de civielrechtelijke ondersteuning (BJD en Team Zorg). De SVB zoekt een manager voor de teams BJD en Zorg.

De Bedrijfsjuridische Dienst (BJD) stelt de juridische kaders vast voor de bedrijfsvoering van de SVB. Haar kerntaken zijn advies en ondersteuning op de gebieden arbeidsrecht, fiscaal recht, civiel recht, aanbestedingsrecht, WOB, privacy recht en IT-recht. De Functionaris gegevensbescherming valt hiërarchisch binnen jouw verantwoordelijkheid.

Team Zorg adviseert de Directie Dienstverlening Persoonsgebonden Budget (DPGB) op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht, waarbij privacywetgeving en IT-recht een prominente rol spelen. Team Zorg zorgt voor de vaststelling en actualisering van de juridische kaders voor de primaire processen van DPGB en draagt zorg voor de vertaling van (wijzigingen in) de materiewetten naar de praktijk van de SVB. Daarnaast adviseert Team Zorg DPGB over juridische risico’s bij de digitalisering van haar dienstverlening.

Resultaatverantwoordelijke teams (RVT) zijn het uitgangspunt binnen JZ. Sturing vindt daarom plaats op meetbaar resultaat en niet op het proces. Dit vraagt om een benadering van de medewerkers passend bij de professionele ruimte van het RVT. Span of control schuift op in de richting van span of coaching.

Als manager Bedrijfsjuridische Dienst en Team Zorg ben je verantwoordelijk voor de medewerkers en het juridisch product van BJD en Team Zorg. Het secretariaat van de HR geschillencommissie en het binnen JZ georganiseerde Ethics Centre valt eveneens onder jouw verantwoordelijkheid.

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken we een ervaren en inspirerend leidinggevende die begrijpt dat professionals ruimte en de juiste randvoorwaarden nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en nieuwe competenties te ontwikkelen. Je bent een hoogwaardige juridisch manager die hart heeft voor de publieke zaak en beschikt over brede kennis en ervaring bij voorkeur op arbeidsrecht, fiscaal recht, civiel recht, aanbestedingsrecht, WOB, privacy recht en IT-recht.

Je bent in staat de Raad van Bestuur van de SVB te ondersteunen door juridische en strategische kennis om te zetten in praktisch uitvoerbare en verantwoorde adviezen. Je kunt goed uit de voeten met de gewetensrol van de JZ.

De positie vereist conceptueel denkvermogen, overtuigingskracht, bestuurlijke en organisatie sensitiviteit, stressbestendigheid, samenbindend leiderschap en een duidelijke visie op de juridische functie van een complex bedrijf als de SVB.

Omdat jouw rol als manager door onze nauwe samenwerking met andere organisaties in de sociale zekerheid (zoals Ministeries, de Belastingdienst en het UWV) ook extern is gericht, is het belangrijk dat je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Tot slot beschik je over de nodige humor en een stuk relativeringsvermogen.

Het aanbod

Wij bieden:

 • een salaris tussen € 5.000,- en € 7.000,-, bruto per maand (schaal 12) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van kennis en ervaring;
 • 8% vakantiegeld;
 • eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • 23 vakantiedagen;
 • flexibele werktijden;
 • een reiskostenregeling: openbaar vervoer wordt 100% vergoed, maar je kunt ook kiezen voor een (elektrische) ‘fiets van de zaak’ of een tegemoetkoming in de reiskosten;
 • een vergoeding van € 45 bruto op je zorgverzekering;
 • een opleidingsbudget voor je vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling;
 • en er is meer, veel meer dat je terugvindt op https://www.svb.nl/int/nl/werken/werkenbij/wat_bieden_wij/

Contactinformatie

Neem voor meer informatie contact op met Paul Plantenga op 06 24203362 of stuur een e-mail naar: info@legalbylegal.nl. Heb je interesse en wil je solliciteren? Maak dan gebruik van onderstaande ‘solliciteer button’ of stuur je cv met begeleidende motivatie naar info@legalbylegal.nl.

Eigenschappen van deze vacature

Rechtsgebieden

 • Aanbestedingsrecht
 • Arbeidsrecht
 • Fiscaal recht
 • Privacyregelgeving
 • Wob

Functies

 • Juridisch Manager

Branches

 • ZBO