Ruben Brill

Na ervaring opgedaan te hebben bij een groot zelfstandig bestuursorgaan en een grote gemeente, ben ik helemaal bevangen door het virus dat bestuursrecht heet. Via Legalbylegal kan ik die aandoening onder controle houden door bij verschillende opdrachtgevers steeds weer opnieuw interessante juridische problemen op te lossen, of te adviseren over bestuursrechtelijke vraagstukken. Het sociaal domein is mijn expertisegebied en daarbinnen heb ik een ruime ervaring met advisering en vertegenwoordiging van het bestuur. Door veel contact met interne en externe klanten, ben ik ervan overtuigd dat open, neutrale en oprechte communicatie enorm bijdraagt aan het creëren van wederzijds begrip. Dat is door de decentralisaties van de afgelopen jaren extra belangrijk, omdat de verwachtingen – over en weer – niet altijd op één lijn liggen.
Naast de juridische werkelijkheid is er natuurlijk ook nog de maatschappelijke en politieke context, waar ik als juridisch adviseur rekening mee moet houden. Veel beslissingen in bestuursrecht grijpen vaak diep in op relatie tussen overheid en burger. Maar beslissingen door het bestuur en de beleidsmakers hebben vaak ook grote invloed op de uitvoering van de wet- en regelgeving. Ik zie het daarom als een uitdaging om verbinding te zoeken bij verschillen van inzicht en tegenstrijdige belangen en zo een evenwicht te creëren, dat kan rekenen op draagvlak bij zoveel mogelijk betrokkenen. De gevoeligheden van de tegenstrijdige belangen op lokaal niveau zie ik ook vanuit een ander perspectief; bij mijn nevenfunctie als lid van een onafhankelijke regionale bezwaarschriftencommissie. De ervaring en kennis die ik heb opgedaan komt ook daar goed van pas als ik een van de zeven aangesloten colleges van B&W adviseer voordat zij een besluit op bezwaar nemen.
In mijn vrije tijd kook ik graag en word ik erg blij van een avondvullend diner in een goed restaurant. Omdat daar ook iets actiefs tegenover moet staan, ga ik in de zomer graag op een mountainbike het bos in. Aangezien ik echt een goed-weer-fietser ben, probeer ik in de winter de sportschool wat vaker te bezoeken.