Reshma

Sociaal domein
Fysiek domein

Met een rechtenstudie word je breed opgeleid en kun je veel richtingen op. Redenen voor mij hiervoor te kiezen. In het tweede jaar ben ik de notariële richting ingeslagen. Na de studie ben ik enige tijd werkzaam geweest in het notariaat en belandde daarna in de bezwaarschriften-wereld. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de Gemeente Amstelveen waar ik 19 jaar met veel plezier heb doorgebracht. Als juridisch adviseur heb ik ervaring opgedaan op het heel bestuursrechtelijk (en gedeeltelijk privaatrechtelijk) spectrum. Tussentijds heb ik overigens nog mijn 2e master -Nederlands recht- behaald.

Bij gemeenten haal ik voldoening uit het maatschappelijk belang én de uitdagingen bij het voeren van (hoger) beroepsprocedures. Omdat het lesgeven in mijn bloed zit, organiseerde en verzorgde ik ook diverse bestuursrechtelijke cursussen. Daarnaast hield ik mij bezig met het aantrekken en begeleiden van stagiairs. Ik beschik over uitstekende organisatorische en sociale vaardigheden en ga analytisch, verbindend en daadkrachtig te werk. Tevens heb ik een politieke antenne ontwikkeld die noodzakelijk is in een bestuurlijke omgeving. Mijn ervaring ligt in beide domeinen (zowel fysiek als sociaal). De afgelopen jaren heb ik mij evenwel ontwikkeld tot een sociaal domein specialist. Verder ben ik coördinator geweest voor de volgende specifieke rechtsgebieden: Wet tijdelijk huisverbod, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wet basisregistratie personen en de Wet openbaarheid van bestuur.

Tijdens mijn sabbatical dit jaar (2023) ben ik benaderd door Legalbylegal. Na twee aangename kennismakingsgesprekken met het MT was het beklonken: vanaf 1 januari 2024 ging ik via Legalbylegal opdrachten bij de overheid vervullen. Op naar nieuwe uitdagingen waar ik mijn kwaliteiten kan inzetten en verder kan ontwikkelen. 

In mijn vrije tijd speel ik graag met mijn dochter en kat (Rover) en geef dans- en sportlessen op diverse sportscholen. Ook lees ik graag en kom tot rust met yin-yoga. Dit zorgt eveneens voor een gezonde werk/privé balans.