Anton

Bestuursrecht
Privaatrecht
Overheidsmediation

Mijn interesse in het recht en het politieke bestuur heeft me uiteindelijk doen besluiten een juridische opleiding te volgen en te gaan werken voor gemeenten. Sinds 1982 werk ik voor gemeenten, in dienstverband of -vanaf 1997- via detachering.

Vooral vanaf 2000 ben ik me gaan specialiseren als juridisch adviseur binnen het privaat- en bestuursrecht. Door de verschillende opdrachten binnen een groot deel van Nederland heb ik daarin intussen een ruime ervaring.

Het snijvlak tussen privaat- en bestuursrecht is voor mij een uitdaging. Juridisch moet het kloppen. Daarbij mag je nooit de belangen van de gemeente, maar ook die van de inwoners uit het oog verliezen. Mediation kan daarin een belangrijk instrument zijn. Als (overheids)mediator probeer ik daar mijn steentje aan bij te dragen.

Gevoel voor bestuurlijke en politieke processen is bij mij een vanzelfsprekendheid. Een goede verhouding tussen werk en privé is belangrijk. Ik wil er zijn voor mijn partner.

Ook heb ik graag tijd voor mezelf: om actief te zijn binnen het plaatselijke politieke bestuur, samen te zwerven over een eiland, in de tuin te werken of een goed boek te lezen…als ik daar de rust voor vind. Want ook hier zijn er steeds nieuwe uitdagingen!

Anton Oolthuis