Met de afdeling juridische zaken van een zorgverzekeraar kon het twee kanten op: ofwel de afdeling laten krimpen en alleen een klein aantal mensen in een regiefunctie aanspreekpunt laten zijn voor verschillende externe juridische dienstverleners, ofwel de afdeling nieuw leven inblazen en de organisatie overtuigen van de meerwaarde daarvan. Er werd gekozen voor deze tweede optie. Legalbylegal zorgde voor een tijdelijke juridisch manager, die de afdeling voortvarend aanstuurt, de teamleden ondersteunt en als jurist voorop gaat in de strijd.

Share on linkedin
LinkedIn