De strijd tegen tekorten in de geestelijke gezondheidszorg

 Per 1 september gaat juriste Yacintha Koorevaar aan de slag voor het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ze gaat bijdragen aan het project Aansluiting master- en GZ-opleiding (AMG) met een belangrijke missie: het tegengaan van de tekorten in de GGZ. Het uitgangspunt is om in de toekomst master-psychologen via een versneld traject een BIG-registratie als GZ-psycholoog te bieden.

Aanhoudende tekorten aan psychiaters, GZ-psychologen en klinisch psychologen veroorzaken lange wachtlijsten in de GGZ en in sommige gevallen zelfs een tijdelijke patiëntenstop. Uit onderzoek van NIVEL blijkt de vraag vanuit de zorg naar GZ-psychologen toe te nemen. Maar tegelijkertijd neemt het aantal beschikbare opleidingsplaatsen, het vereiste voor deelname aan de opleiding, juist af. Hierdoor wordt het tekort aan GZ-psychologen steeds groter. De huidige wachtlijstproblematiek vraagt meer dan ooit om dringende oplossingen.

Versneld traject

De opleiding tot GZ-psycholoog duurt normaliter 2 jaar en volg je na het behalen van een master (pedagogiek, psychologie of gezondheidswetenschappen). Naast de toelatingseisen (LOGO-verklaring) dien je voor de start een opleidingsplaats te regelen, die juist zo schaars zijn. Het NIP wil in de toekomst een postmasteropleiding faciliteren om psychologen via een versneld traject een BIG-registratie als GZ-psycholoog te kunnen bieden. Hierbij worden mogelijk eerder verworven competenties (EVC) ingezet, een methode waar al langer over gesproken wordt. Het NIP ziet kansen binnen de grote groep niet BIG-geregistreerde psychologen die wel voldoende vakbekwaam zijn.

Het project AMG is onderdeel van het programma APV (Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen), een federatie van deskundigen die diverse belanghebbenden binnen de branche vertegenwoordigen. Op basis van onderzoeken en praktijkervaring bekijken zij welke opleidingen nodig zijn om cliënten zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen. Dit betekent voornamelijk flexibelere psychologische vervolgopleidingen.

Een maatschappelijk relevante ontwikkeling

Yacintha kijkt uit naar de start van haar opdracht voor het NIP: “De komende maanden ga ik bijdragen aan de verkenning van de pilot voor het versnelde GZ-traject. Een kans die ik graag aangrijp!” Met haar ruime ervaring als juridisch adviseur binnen de gezondheidszorg, voornamelijk in ziekenhuizen, is dit dan ook een mooie verbreding. “Ik ben erg enthousiast dat ik een bijdrage mag leveren aan deze maatschappelijk zeer relevante ontwikkeling”. Daar sluit Legalbylegal zich bij aan en wensen Yacintha veel succes en plezier de komende periode!

Blog: De Mot

Hermen is vorige maand gestart als juridisch adviseur in een GGZ-instelling. De term ‘de-escaleren’ komt hier vaak voorbij. Dat past

Lees verder »