Een perifeer ziekenhuis besloot het eigen risico van zijn medische aansprakelijkheidsverzekering te verhogen. Dit had tot gevolg, dat het aantal claims dat in eigen beheer moest worden behandeld enorm toenam. Met een zeer ervaren advocaat op het gebied van medische aansprakelijkheid, voorzag Legalbylegal in een passend antwoord. Enerzijds werden de claims afgehandeld, anderzijds kreeg de opdrachtgever adequate adviezen over hoe de afdeling en het werkproces in de toekomst zo te organiseren, dat de gewenste kwaliteit kon worden geleverd.

Share on linkedin
LinkedIn