Voor het afhandelen van bezwaren was een gemeente op zoek naar tijdelijke ondersteuning, waarbij het vooral van belang was in het bezit te zijn van ruime ervaring en gedegen kennis op het gebied van het sociaal domein. Legalbylegal heeft een secretaris voor de bezwaarschriftencommissie beschikbaar gesteld die de bezwaren van de sociale kamer heeft behandeld.

Share on linkedin
LinkedIn