Bij een gemeente was er vraag naar juridische ondersteuning na het versturen van de jaarlijkse WOZ-beschikkingen. De extra werkzaamheden die dit tot gevolg had voor de afdeling Juridische zaken, kon door capaciteitsgebrek niet door het vaste personeel opgevangen worden. Legalbylegal heeft een kandidaat geleverd die beschikte over de juiste kennis en kunde om deze werkzaamheden zelfstandig op te pakken en af te handelen.

Share on linkedin
LinkedIn