Een grote zorgverzekeraar zocht een professional om juridische ondersteuning te bieden tijdens de voorbereiding op, en implementatie van Solvency II.

Legalbylegal vond bij Lauxtermann Advocaten een ervaren jurist, met een gedegen kennis van zaken. Hij heeft onder andere het regelgevingsproces en de verhouding tussen de Europese en de nationale regelgeving inzichtelijk gemaakt. Zodoende kan de organisatie anticiperen op nieuwe regelgeving, en er tijdig aan voldoen. Daarnaast is onze jurist intensief betrokken geweest bij de uitleg van Solvency II-bepalingen en het actualiseren van onder Solvency II verplichte beleidsdocumenten, zoals het uitbestedingsbeleid.

Share on linkedin
LinkedIn