Een grote instelling in de jeugdzorg kreeg te maken met een toename van het aantal vraagstukken waar ook een juridische kant aan zat. De vaste huisadvocaat werd regelmatig ingeschakeld, maar de afstand tot de dagelijkse praktijk werd toch als te groot ervaren. Voor het aantrekken van een eigen bedrijfsjurist was de omvang van het werk niet groot genoeg. Legalbylegal heeft een interim bedrijfsjurist ingezet die wekelijks 1 tot 2 vaste dagen op kantoor aanwezig is en die daarnaast kan inspringt wanneer de organisatie of de workload daarom vraagt.

Share on linkedin
LinkedIn