Een bank moest een groot aantal complexe dossiers zien af te wikkelen in het kader van een faillissement.
Dit omvatte onder meer de afhandeling van klachten via een compensatieregeling, waarbij verschillende belangenorganisaties betrokken waren. Ook het reguliere beheer van de portefeuille en een zorgvuldige uitvoering van incassoactiviteiten vroeg om stroomlijning. De bijzondere situatie van een failliete financiële instelling met veelclaims, waaronder zorgplichtclaims, vereiste een heldere strategievorming en een goede afstemming over de haalbaarheid ervan.
Legalbylegal regelde een ervaren procesjurist met een ruime financiële kennis, die deze klus wist te klaren.

Share on linkedin
LinkedIn