Een groot zorgkantoor kampte met een groot aantal binnengekomen bezwaarschriften, aangaande het persoonsgebonden budget (pgb). De organisatie beschikte niet over voldoende mankracht om deze bezwaren tijdig af te kunnen handelen. Legalbylegal regelde een team, bestaande uit een projectleider en een aantal ervaren bestuursrechtjuristen, om deze klus te klaren. Na zes maanden was de achterstand weggewerkt, en waren daarnaast materiële en procesmatige verbeteringen doorgevoerd in de werkprocessen van de opdrachtgever.

Share on linkedin
LinkedIn